Arvsbeskattningen

Så här används ordet Arvsbeskattningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Bland dem voro två direkt riktade mot det nuvarande ekonomiska systemet : den ena föreslog en radikal omläggning av arvsbeskattningen , inriktad på successiv indragning av ärvda förmögenheter till staten , den andra förordade en omläggning av inkomst- och förmögenhetsskatten , i syfte att på så sätt få till stånd en jämnare fördelning av egendomen .
  • Även arvsbeskattningen av aktier ska utredas .
  • - Vi kommer att ta upp arvsbeskattningen i sin helhet , påminner Jan Bergqvist .


Ordanalys

Arvsbeskattningen består av 17 bokstäver, varav fem vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.