Artillerifartyg

Så här används ordet Artillerifartyg i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Om sålunda årets militära övningar för armén - och även för flyget - buro vittnesbörd såväl om duglighet och nit som om uppenbara brister , vilka endast på grund av statsmakternas uteblivna stöd icke kunnat fyllas , så led under 1935 även marinens stridsberedskap , frånsett den alltjämt försummade ersättnings byggnaden av artillerifartyg , allvarligt men på grund av nedprutning av övningsanslaget .
  • På senvintern framlade försvarsstabschefen , generallöjtnant Thörnell , sitt förslag om ersättningsbyggnad för flottans artillerifartyg , om vilket han blivit ense med den marina sakkunskapen .
  • M:t så 100 000 kronor till konstruktionsritningar till nytt artillerifartyg i anslutning till försvarsstabschefens utredning - samtidigt betonade dock försvarsministern , att någon slutlig ståndpunkt till typfrågan därmed ej tagits .


Ordanalys

Artillerifartyg består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.