Artikulerad

Så här används ordet Artikulerad i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Och i vårt samhälle är det en utbredd uppfattning att den typen av artikulerad , klart formulerad och objektiv kunskap står över annan kunskap .
 • Rosengren menar att det är först i vår historiska epok – när medvetenheten om att kunskap och sanning alltid är vår kunskap och vår sanning är så tydligt artikulerad – som möjligheten ges att på ett detaljerat sätt formulera en ” doxologisk syn på kunskapen ” som ett verkligt alternativ till ” den hittills ( trots allt ) dominerande epistemiska fundamentalismen ” .
 • I Storbritannien är opinionen mot ett EMU-inträde stark och artikulerad , och utgången ingalunda given även om Tony Blair kan välja gynnsammast möjliga tidpunkt .


Ordanalys


  Artikulerad består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.