Arresterats

Så här används ordet Arresterats i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För det tredje har en viss herre ( vars namn jag inte tänker nämna ) arresterats av polisen .
  • Vidare krävdes , att vissa kineser , som arresterats av koncessionspolisen , skulle frigivas , och förklarades , att koncessionen komme att blockeras samt avstängas från värme- och elektricitetstillförsel , om ej fransmännen » visade prov på uppriktighet » och uppfyllde de kinesiska myndigheternas krav .
  • Den 23 oktober meddelade ade justitieministern att sedan den 7 maj 24 119 medlemmar av Nasjonal samling arresterats .


Ordanalys

  • Arresterats med betydelsen arresterar med innebörden gripa, anhålla. Arresterats tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på arresterar är t.ex Arresterade, Arresterat, Arrestera.

Grundform (Verb) att Arrestera
Nutidarresterar
DåtidArresterade
Supinum har/haft Arresterat
Imperativ Arrestera

Arresterats består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.