Arresterades

Så här används ordet Arresterades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Barackerna besattes , och Hlinkagardets ledare arresterades .
  • Dess efterträdare , det nybildade » Finlands arbetarparti » , hade i något beslöjad form fortsatt denna verksamhet , och sedan tillräckliga bevis härför samlats och partiets nära relationer till det ryska spionageväsendet blivit uppenbara , skred regeringen den 3 augusti till partiets upplösande och indrog samtidigt samtliga kommunistiska tidningar i landet , varjämte partiets ledare arresterades och ställdes under åtal .
  • Några studenter arresterades , de flesta frigåvos efter några dygn .


Ordanalys

  • Arresterades med betydelsen arresterar med innebörden gripa, anhålla. Arresterades tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på arresterar är t.ex Arresterade, Arresterat, Arrestera.

Grundform (Verb) att Arrestera
Nutidarresterar
DåtidArresterade
Supinum har/haft Arresterat
Imperativ Arrestera

Arresterades består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26612 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26612 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.