Arrenderätten

Så här används ordet Arrenderätten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De av Molotov såsom » mycket blygsamma » betecknade kraven gällde nämligen - förutom överlämnande av några öar i Finska viken - arrenderätten till » ett litet stycke finskt territorium vid Finska vikens utlopp ( Hangö ) att användas som flottbas » samt att landgränsen norr om Leningrad » skötes ett par dussin kilometer mot norr » .
  • Nytt var att hälften av finska armén skulle demobiliseras under maj och att den skulle helt återgå på fredsfot under loppet av juni och juli , att hela Petsamoområdet skulle avträdas , att ett skadestånd på 600 miljoner dollar inom fem år skulle erläggas i varor och att rådsregeringen skulle avstå från arrenderätten till Hangö .
  • 6 § I arrendeaftalet skall föreskrifvas , att , om arrendatorn vid utförande af vattenkraftanläggningen gör större afvikelse från de af vattenfallsstyrelsen godkända ritningarna till anläggningen eller icke ställer sig till efterrättelse de föreskrifter , som af vattenfallsstyrelsen meddelats i och för anläggningens utförande på ändamålsenligt och betryggande sätt , arrenderätten skall , om kronan det påfordrar , vara af arrendatorn förverkad och kronan vara berättigad att uppsäga aftalet .


Ordanalys

Arrenderätten består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.