Arrangörerna

Så här används ordet Arrangörerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Härmed var signalen given till en organiserad bojkottaktion , vilken dock aldrig fick den omfattning arrangörerna tänkt sig .
  • Utom på några för arrangörerna misslyckade möten i svenskbygderna antogs överallt en och samma resolution och valdes en deputerad , som i Helsingfors skulle framföra finska folkets krav .
  • Den förnämsta händelsen inom idrotten under året var Sveriges idrottsspel i Göteborg , som genomfördes på ett för arrangörerna hedrande sätt och där de svenska idrottsmännen i möte med en stor del av Europas bästa idrottsmän vunno vackra segrar , men även ledo en del hedrande nederlag .


Ordanalys

Arrangörerna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.