Armbågsrum

Så här används ordet Armbågsrum i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En sådan » ioniserad » atoms volym är blott en milliondel av en normal gasatoms rymd och har således trots den enorma tätheten samma armbågsrum .
  • Ehuru den måste anpassa sig efter ett väsentligt snävare armbågsrum , visade industrien under loppet av 1941 , trots ökade svårigheter på många områden , en aktningsvärd livsduglighet med hänsyn till det begränsade verksamhetsfält för dansk produktion , som blivit en följd av krig och blockad .
  • ( Att läsa en tidning eller ens en bok finns det inte armbågsrum för . )


Ordanalys

  • Armbågsrum med betydelsen arm|båge med innebörden leden mellan överarmen och underarmen. Armbågsrum tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arm|båge är t.ex Armbågen, Armbågar.

Obestämd form Armbågar
Bestämd form Armbågen
Bestämd form, plural

Armbågsrum består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.