Arméfördelningar

Så här används ordet Arméfördelningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För första gången uppträdde - under övningens sista skede - en av två arméfördelningar sammansatt armékår , vilket accentuerade den nya benämningen på övningen .
  • För att lantförsvaret skulle kunna lösa sina uppgifter krävdes utöver fästningsbesättningar en sammanlagd styrka av fem arméfördelningar med samma stridsvärde som motsvarande enheter hos en eventuell angripare .
  • Bondeförbundets representanter föreslogo i sin reservation fem arméfördelningar samt två självständiga brigader , 140 dagars värnplikt , begränsat indelningsverk samt något minskat anslag till flottans ersättningsbyggnad .


Ordanalys

Arméfördelningar består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.