Arkitekturutställningen

Så här används ordet Arkitekturutställningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utställningen » Fem stora gustavianer » i Nationalmuseum 1943 fick sitt eftermäle i en vetenskapligt betonad volym under samma titel med bidrag av olika författare och redigerad av Sixten Strömbom och den svensk-danska arkitekturutställningen i Nordiska museet 1942 i en av Svenska arkitekters riksförbund utgiven bildpublikation , » Trettiotalets byggnadskonst i Sverige » .
  • Den stora arkitekturutställningen för nästan åttio år sedan fick ett stort inflytande över byggandet i Stockholm .
  • När arkitekturutställningen Bo 01 stod klar här för drygt tio år sedan var det ingen som räknade med att detta skulle bli hela stadens mötes­plats .


Ordanalys

Arkitekturutställningen består av 23 bokstäver, varav åtta vokaler och 15 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.