Arkitektoniska

Så här används ordet Arkitektoniska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett försök till en utställningsteknisk syntes hade egentligen endast gjorts i Finlands avdelning , där Alvar Aalto i en » unit buildings » begränsade utrymme skapat en av utställningens arkitektoniska höjdpunkter , inte minst genom den raffinerade användningen av det finska träet som material .
  • I dennas byggnader hade man däremot sökt skapa ett slags arkitektoniska framtidssymboler : » trylonen » , en 210 m hög tresidig obelisk , och » perisfären » , en glob , 60 m i diameter , i vars inre en jättemodell av » morgondagens stad » kunde beskådas från två roterande åskådarläktare .
  • De fristående paviljongerna , som med undantag av Sveriges och Turkiets voro förlagda bakom och i närheten av » unit buildings » , visade liksom i Paris 1937 två arkitektoniska huvudlinjer .


Ordanalys

Arkitektoniska består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.