Arkitektonisk

Så här används ordet Arkitektonisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I Stockholm reste sig under året det nya konserthuset under professor Ivar Tengboms ledning raskt och lovade bli icke blott en märklig arkitektonisk skapelse utan även ett betydande centrum för dekorativ konst av hög rang .
  • Det av Nils Ahrbom och Helge Zimdahl uppförda Linköpingsmuseet framstod både arkitektoniskt och museitekniskt som ett av de modernaste i landet , medan Ragnar Östberg skapat en mera traditionsbetonad arkitektonisk ram kring Zornmuseets i Mora märkliga samlingar , Dessa , som skickligt ordnats av museets intendent , professor Gerda Boëthius , omfatta dels verk av Zorn själv , främst studier och skisser -- teckningar och akvareller ur detta rika material voro tidigare på året utställda i Nationalmuseum , där de väckte stort intresse , inte minst genom den inblick de gåvo i mästarens arbetssätt - och dels ett urval av hans samlingar av såväl äldre svenskt och europeiskt måleri som av gammal Dalakonst , varjämte i byggnaden infogats en rekonstruktion av Zorns Stockholmsateljé .
  • Om de nationella paviljongerna närmast gåvo bilden av en inbördes tävlan i arkitektonisk och utställningsteknisk gestaltning av ett i stort sett likformigt innehåll , så hade den amerikanska storindustrien i sina ofta fantastiskt utformade byggnader framför allt lagt an på att med publikpsykologiska medel söka fånga de stora åskådarmassornas intresse .


Ordanalys

Arkitektonisk består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.