Arkitektkontor

Så här används ordet Arkitektkontor i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I samband med slussombyggnaden uppförde Kooperativa förbundet - vars stora , för den moderna butiks- och industriarkitekturen banbrytande arkitektkontor under året firade sitt 10-årsjubileum - under ark .
  • Årets största arkitekttävlan var Stockholms stads tävling om nya hus- och lägenhets typer , i vars första etapp Kooperativa förbundets arkitektkontor erhöll första och arkitekterna Stig Ancker , Bengt Gate och Sten Lindegren andra pris .
  • Det är betecknande för läget , att de mest betydande byggnadsverk , som tillkommo under året , voro rena nyttobyggnader som det stora , med modernt utrustade fabriks-och lagerlokaler försedda Konsumhuset vid Södra bantorget , ett nytt verk av det på industriarkitekturens område banbrytande Kooperativa förbundets arkitektkontor , där Eric Rockström närmast burit ansvaret för detta bygge , vidare den av Hakon Ahlberg ritade Grönsakshallen vid Klara strand och Stockholms stads vattenledningsverk på Lovön , ritat av Paul Hedqvist .


Ordanalys

Arkitektkontor består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.