Arkeologiens

Så här används ordet Arkeologiens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den medeltida arkeologiens största händelse under året var den återupptagna undersökningen av Korsbetningsgravarna vid Visby .
  • Denne framhöll , att kung Gustaf Adolf på ett storslaget sätt främjat studierna och forskningen inom arkeologiens och konsthistoriens områden , i årtionden intresserat sig för italiska och särskilt etruskiska antikviteter och de senaste åren själv företagit och övervakat utgrävningar i Etrurien samt därvid uppnått resultat av stor vetenskaplig betydelse .
  • Professor Andersson utnämndes till professor och chef för dessa » Statens ostasiatiska samlingar » , varigenom han numera även officiellt övergått från geologiens till arkeologiens gebit såsom samtidens troligen förnämste kännare av Kinas förhistoriska kultur .


Ordanalys

  • Arkeologiens med betydelsen arkeologi med innebörden fornforskning. Arkeologiens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arkeologi är t.ex Arkeologien.

Obestämd form
Bestämd form Arkeologien
Bestämd form, plural

Arkeologiens består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.