Aristokratiska

Så här används ordet Aristokratiska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han var den främste och kanske siste bäraren av den gamla aristokratiska första kammarens traditioner .
  • Hon lade händerna över ögonen -- dessa aristokratiska händer , som han beundrade så mycket .
  • Blodet , det blå , aristokratiska , röjde sig ändå alltid i tonfall och uttryckssätt , ja i sättet att gå och föra sig .


Ordanalys

  • Aristokratiska med betydelsen aristokratisk med innebörden som är typisk för aristokratin, förnäm. Aristokratiska tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på aristokratisk är t.ex Aristokratiskt, Aristokratiska.

Aristokratiska består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26714 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26714 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.