Aristokratisk

Så här används ordet Aristokratisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Annie Åkerhielm utsände en aristokratisk roman med titeln » Ett gammalt slott » .
  • Den artistiska toppunkten nåddes med » Det gåtfulla leendet » , vars innehåll var föga märkligt i och för sig men kunde ha varit hämtat ur en Maupassantnovell : en fransk borgarfrus ödesdigra amorösa äventyr med en aristokratisk och förmögen musiker under det romantiska 1850-talet .
  • Det var en vit , aristokratisk hand , smal , rundlagd och med fina spetsiga fingrar .


Ordanalys

  • Aristokratisk med betydelsen aristokratisk med innebörden som är typisk för aristokratin, förnäm. Aristokratisk tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på aristokratisk är t.ex Aristokratiskt, Aristokratiska.

Aristokratisk består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.