Aristokrati

Så här används ordet Aristokrati i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ty det skulle förvåna mig , om dess lärda aristokrati icke finge samma lust som andra aristokratier : att tillskansa sig all makten i samhället och göra förmånerna de åtnjuta allt större och ärftliga på sina barn .
  • - Och fjärran från de klassfördomar , som förgifta samfundslivet , sade gardianen , och fördröja uppkomsten av Jesu Kristi aristokrati , de andligen fattiges , de blygsammes , de försakandes !
  • Han trodde helt enkelt att det nu fanns en ny aristokrati .


Ordanalys

  • Aristokrati med betydelsen aristokrati med innebörden gruppen av aristokrater. Aristokrati tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på aristokrati är t.ex Aristokratien, Aristokratier.

Obestämd form Aristokratier
Bestämd form Aristokratien
Bestämd form, plural

Aristokrati består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.