Argumentering

Så här används ordet Argumentering i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Tillägger man så de förut omnämnda företeelserna , arbetskonflikterna , en kommunism i blomstring och valens otillräckliga reaktion mot de kommunistiska lagbrotten , skulle pessimisternas argumentering vara någorlunda uttömd - och vi kunna gå över till vad optimisterna ha att anföra för en ljusare syn på Norge år 1924 .
  • I andra föredrag gick herr Sköld hårt åt bondeförbundstalarna i valrörelsen , vilka han frånkände all förmåga att giva en fyllig bild av partiets argumentering ; ja , han påstod , att vad de gav var en rent ny tröstlös fattigdom .
  • Han hade haft åtskilliga sådana här herrar under sin behandling , och var och en hade försvarat sig på sitt vis , ingen dock med en så ogenerad argumentering som notarien .


Ordanalys

Argumentering består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.