Argumenterade

Så här används ordet Argumenterade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I en utrikesdebatt i norska stortinget den 10 december underströk utrikesminister Lange önskvärdheten av ett skandinaviskt försvarssamarbete , medan herr Hambro argumenterade mot ett eventuellt svenskt ledarskap .
  • Opponenterna argumenterade med socialdemokraternas skyldighet att ensamma överta regeringen , eftersom de ensamt gått segrande ur valstriden med avgjord majoritet i andra och - så när som på en kommuniströst - flertal även i första kammaren , varav följer stor övervikt vid gemensamma voteringar .
  • De diskuterade och argumenterade med kraft ; handfasta slag i ryggen avslutade debatten och resolutionen formulerades och antogs på stående fot : i så fall så , ja djävlar !


Ordanalys

  • Argumenterade med betydelsen argumenterar med innebörden ange (sina) skäl. Argumenterade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på argumenterar är t.ex Argumenterade, Argumenterat, Argumentera.

Grundform (Verb) att Argumentera
Nutidargumenterar
DåtidArgumenterade
Supinum har/haft Argumenterat
Imperativ Argumentera

Argumenterade består av tretton bokstäver, varav sex vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.