Arbetsvecka

Så här används ordet Arbetsvecka i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De arbetslösas antal var uppe i över 11 millioner , och i oktober beräknades 50 procent av alla amerikanska firmor ha infört fem dagars arbetsvecka .
  • Sovjet har avskaffat söndagen och infört hel arbetsvecka .
  • Femtiofyra timmars arbetsvecka infördes i slutet av november .


Ordanalys

  • Arbetsvecka med betydelsen arbets|vecka med innebörden del av veckan när man arbetar. Arbetsvecka tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|vecka är t.ex Arbetsveckan, Arbetsveckor.
  • Arbetsvecka med betydelsen vecka med innebörden period av sju dagar (från måndag till söndag); arbetsdagar (i motsats till lördag-söndag). Arbetsvecka tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på vecka är t.ex Veckan, Veckor.

Obestämd form Arbetsveckor
Bestämd form Arbetsveckan
Bestämd form, plural

Arbetsvecka består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.