Arbetsutskott

Så här används ordet Arbetsutskott i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den 31 / 10 sammanträdde sanktionskonferensens arbetsutskott för att taga del av de svar , som från olika regeringar ingått på sanktionskommitténs förslag .
  • a . att tillsätta ett arbetsutskott , upprätta en internationell protestantisk pressbyrå samt i alla evangeliska länder uppta en Lutherpenning för förbundets räkning .
  • Företrädde officiellt vårt land vid ett stort antal aktuariekongresser , medlem av de internationella aktuariekongressernas Comité permanent och denna kommittés arbetsutskott , Conseil de direction , ägnade långvariga och ihärdiga bemödanden åt att få organisationen återuppbyggd på dess gamla universella grund .


Ordanalys

Arbetsutskott består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.