Arbetstillgången

Så här används ordet Arbetstillgången i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under de sista månaderna av året hade dock i arbetstillgången inträtt en minskning , vilken åtminstone inom vissa industrier var större än den för säsongen normala .
  • För tredje kvartalet kunde arbetstillgången enligt socialstyrelsens beräkningar betecknas med en såpass gynnsam siffra som 3,73 eller nära » god » ( medan 3 anger » medelgod » arbetstillgång ) , och det faktiska antalet arbetslösa hade nedgått till c:a 60 , 000 .
  • a . planer till inskränkning av importen och ökande av arbetstillgången genom inrättande av ett antal större inhemska företag av statsmonopols karaktär , i första hand en cementfabrik , vartill inhemsk råvara skulle finnas , en kvarn , en anläggning för silloljehärdning och en gödningsämnesfabrik .


Ordanalys

Arbetstillgången består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.