Arbetstidslagen

Så här används ordet Arbetstidslagen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den ekonomiska demokratien hade skjutits undan för kortare eller längre tid , arbetslöshetsförsäkringen omnämndes i rätt svävande ordalag , och arbetstidslagen återkom endast som ett provisorium för ytterligare tre år .
  • Trots de avsevärda lönereduceringar , som arbetarna nödgats underkasta sig , synes man alltså med utgångspunkt från levnadskostnadsindex tryggt kunna säga , att reallönerna nu ingalunda äro mindre än 1914 och att arbetarna sålunda äro fullt kompenserade för såväl levnadskostnadernas stegring som den av arbetstidslagen föranledda minskningen av arbetstiden .
  • Sålunda fick arbetstidslagen passera i den form , riksdagen lämnade den ifrån sig , och regeringen gjorde icke bruk av sin konstitutionella rätt att taga tillbaka propositionen eller att avstyrka konungens sanktion på detta riksdagens beslut , Herr Trygger ansåg , att hans egna uppgifter väntade vid nästa riksdag .


Ordanalys

  • Arbetstidslagen med betydelsen Arbetstidslagen med innebörden lag som reglerar arbetstiden. Arbetstidslagen tillhör ordklassen namnOlika böjningsformer på Arbetstidslagen är t.ex .

Arbetstidslagen består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.