Arbetstiden

Så här används ordet Arbetstiden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den tinder konfliktperioden förlorade arbetstiden återhämtades efter fredssluten till stor del genom forcering av produktionen , med undantag dock för - ruvindustrien , som ju under större delen av året legat nere .
  • Trots de avsevärda lönereduceringar , som arbetarna nödgats underkasta sig , synes man alltså med utgångspunkt från levnadskostnadsindex tryggt kunna säga , att reallönerna nu ingalunda äro mindre än 1914 och att arbetarna sålunda äro fullt kompenserade för såväl levnadskostnadernas stegring som den av arbetstidslagen föranledda minskningen av arbetstiden .
  • Diverse händelser Den 19 september utbröt en allvarlig konflikt vid Norsk Hydros viktiga fabriksanläggning på Heröya vid Porsgrunn , där 600 skiftarbetare gick i olaglig strejk , i det de krävde arbetstiden förkortad till 42 timmar i veckan .


Ordanalys

  • Arbetstiden med betydelsen arbete med innebörden verksamhet, jobb. Arbetstiden tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbete är t.ex Arbetet, Arbeten, Arbetena.

Obestämd form Arbeten
Bestämd form Arbetet
Bestämd form, pluralArbetena

Arbetstiden består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.