Arbetstagarnas

Så här används ordet Arbetstagarnas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De i början av 1948 träffade nya avtalen medförde i själva verket vissa måttliga löneökningar , men mot årets slut enades arbetstagarnas stora centralorganisationer om att rekommendera lönestopp för nästa avtalsår , något som vann allmän förståelse hos vederbörande .
  • 18 § Pensionsförmånen skall utgöra en viss andel av arbetstagarnas lön vid avgången ur tjänst .
  • 8 § I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien , förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom .


Ordanalys

  • Arbetstagarnas med betydelsen arbets|tagare med innebörden person som säljer sin arbetskraft och är motparten i ett anställningsavtal; arbetare. Arbetstagarnas tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|tagare är t.ex Arbetstagaren, Arbetstagare, Arbetstagarna.

Obestämd form Arbetstagare
Bestämd form Arbetstagaren
Bestämd form, pluralArbetstagarna

Arbetstagarnas består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.