Arbetstagarna

Så här används ordet Arbetstagarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den för detta ändamål bildade kommittén hade redan i början av mars samlat en betydande styrka svenska byggnads- och anläggningsarbetare jämte befäl , som utrustades med verktyg och maskiner , tillförsäkrades lönebidrag i hemlandet , försäkrades för olycksfall o. s. v. Aktionen omfattades av arbetstagarna med största intresse , i vilket ekonomiska hän- syn spelade en mera underordnad roll , samt stöddes kraftigt av såväl arbetsgivarnas som arbetarnas organisationer .
  • 3 § Arbetstagaren skall i den mån det är möjligt anslutas till det pensionssystem som finns i respektive land och som arbetstagarna i landet normalt ansluts till .
  • 7 § Regeringen fastställer pensionsåldern med beaktande av den pensionsålder som gäller för motsvarande arbetstagarna i tjänstgöringslandet .


Ordanalys

  • Arbetstagarna med betydelsen arbets|tagare med innebörden person som säljer sin arbetskraft och är motparten i ett anställningsavtal; arbetare. Arbetstagarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|tagare är t.ex Arbetstagaren, Arbetstagare, Arbetstagarna.

Obestämd form Arbetstagare
Bestämd form Arbetstagaren
Bestämd form, pluralArbetstagarna

Arbetstagarna består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.