Arbetsstyrka

Så här används ordet Arbetsstyrka i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • " Normal arbetsstyrka var fyrtio personer .
  • Huvudmålet för årets omfattande undersökningar var det fullständiga utgrävandet av den s. k. lågstaden vid foten av Asines akropol , vilket mål även nåddes efter 4 månaders intensivt arbete med en stor arbetsstyrka under ledning av professor Axel W. Persson och antikvarien Otto Frödin , Resultatet av grävningarna var lysande , såväl ur rent arkeologisk som materiel synpunkt och överträffade vida , vad de båda föregående expeditionerna tillsammans givit .
  • Statsministern erinrade om blockorganisationen , som omfattade 70 000 arbetsblock med en vid jordbruk van arbetsstyrka av 500 000-600 000 män och 400 000 kvinnor .


Ordanalys

  • Arbetsstyrka med betydelsen arbets|styrka med innebörden alla som arbetar på en arbetsplats. Arbetsstyrka tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|styrka är t.ex Arbetsstyrkan, Arbetsstyrkor.
  • Arbetsstyrka med betydelsen styrka med innebörden militär trupp. Arbetsstyrka tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på styrka är t.ex Styrkan, Styrkor.

Obestämd form Arbetsstyrkor
Bestämd form Arbetsstyrkan
Bestämd form, plural

Arbetsstyrka består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.