Arbetsstudier

Så här används ordet Arbetsstudier i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utredningar igångsattes om radions utveckling , kommunal nyindelning , uppbördsförfarandet , behörighetslagen , arbetsstudier beträffande jordbrukets byggnader , de partiellt arbetsföras problem , dissenterlagen samt forskningsråd för dels den medicinska , dels socialvetenskapen .
  • Det ledde till att inspektionen tog upp en rad frågor på arbetsplatserna om den ” stress som uppkom i samband med arbetsstudier , tempoarbete , bandarbete och likartade arbetsmetoder , ackordssystem , kontroll ( av arbetet , arbetstakt etc ) , stora arbetslokaler , skiftarbete ” .


Ordanalys

Arbetsstudier består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.