Arbetsstrider

Så här används ordet Arbetsstrider i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hotet om arbetsstrider i samband med avtalsuppsägningar kastade dock vid årets slut en skugga över den eljest ljusa tavlan .
  • Ministerkris , en häftig valstrid , ekonomisk osäkerhet med dyrtid och mångahanda svårigheter - dock även med många ljuspunkter ibland - bittra arbetsstrider med revolutionära inslag .
  • Den återhållsamhet , som parterna hösten 1928 ålade sig vid den då utgående uppsägningstiden för de viktigaste kollektivavtalen , visade , att man å ingendera sidan önskade en fortsättning av vårens upprivande arbetsstrider .


Ordanalys

Arbetsstrider består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.