Arbetsskada

Så här används ordet Arbetsskada i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den som drabbats av arbetsskada eller ådragit sig arbetssjukdom enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat har vid bosättning eller tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten rätt att för skadan eller sjukdomen få erforderlig läkarvård på den förstnämnda statens bekostnad enligt lagstiftningen i den sistnämnda staten .
  • 15 § Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada , eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska , om arbetstagaren utan dröjsmål begär det , sådana dagar inte räknas som semesterdagar .
  • 17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom , om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar , eller om frånvaron beror på arbetsskada .


Ordanalys

  • Arbetsskada med betydelsen arbets|skada med innebörden skada som uppstått på grund av olycksfall i arbetet, annan skadlig inverkan (arbetssjukdom), smitta och olycksfall under färd till och från arbetet. Arbetsskada tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|skada är t.ex Arbetsskadan, Arbetsskador.

Obestämd form Arbetsskador
Bestämd form Arbetsskadan
Bestämd form, plural

Arbetsskada består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.