Arbetssätt

Så här används ordet Arbetssätt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det av Nils Ahrbom och Helge Zimdahl uppförda Linköpingsmuseet framstod både arkitektoniskt och museitekniskt som ett av de modernaste i landet , medan Ragnar Östberg skapat en mera traditionsbetonad arkitektonisk ram kring Zornmuseets i Mora märkliga samlingar , Dessa , som skickligt ordnats av museets intendent , professor Gerda Boëthius , omfatta dels verk av Zorn själv , främst studier och skisser -- teckningar och akvareller ur detta rika material voro tidigare på året utställda i Nationalmuseum , där de väckte stort intresse , inte minst genom den inblick de gåvo i mästarens arbetssätt - och dels ett urval av hans samlingar av såväl äldre svenskt och europeiskt måleri som av gammal Dalakonst , varjämte i byggnaden infogats en rekonstruktion av Zorns Stockholmsateljé .
  • Hälsingborgs Stadsteater gav ett fördelaktigt intryck av sitt arbetssätt genom en Othello-föreställning i summarisk stil och med goda skådespelarkrafter .
  • Rådet ska bistå Smittskyddsinstitutet 1 . i frågor som rör hiv / aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar , och 2 . i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter , landsting , kommuner och ideella organisationer ingår .


Ordanalys

Arbetssätt består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.