Arbetslivserfarenhet

Så här används ordet Arbetslivserfarenhet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 7 § Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning , ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning , på en arbetsplats , få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet .
  • 14 b § För arbetstagare med tidigare arbetslivserfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av praktisk kompetensutveckling .
  • Detta får dock ske bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 12 § och om sökanden genom tidigare utbildning , arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen .


Ordanalys

  • Arbetslivserfarenhet med betydelsen arbetslivs|erfarenhet med innebörden erfarenhet från yrkesverksamhet. Arbetslivserfarenhet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetslivs|erfarenhet är t.ex Arbetslivserfarenheten, Arbetslivserfarenheter.
  • Arbetslivserfarenhet med betydelsen arbete med innebörden verksamhet, jobb. Arbetslivserfarenhet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbete är t.ex Arbetet, Arbeten, Arbetena.

Obestämd form Arbetslivserfarenheter
Bestämd form Arbetslivserfarenheten
Bestämd form, plural

Arbetslivserfarenhet består av 20 bokstäver, varav sju vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.