Arbetsledningen

Så här används ordet Arbetsledningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Detta krav ville arbetsledningen icke bifalla , då den ansåg , att avtalsbrytande arbetare icke böra tillåtas föreskriva villkor för sitt återinträde i arbetet .
  • Forskningsinstitutets arbete skall utföras av fyra grupper sakkunniga i förening , nämligen av kristna etiker , av nationalekonomer , av erfarna representanter för arbetarrörelsen , för arbetsgivarna och för arbetsledningen , samt av målsmän för det kristna sociala arbetet i biblisk mening ( » diakoni » , » inre mission » o. s. v. ) .
  • Var inte arbetsledningen god nog ?


Ordanalys

Arbetsledningen består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.