Arbetslöshetsproblemet

Så här används ordet Arbetslöshetsproblemet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Arbetareregeringen visade sig maktlös , då det gällde att infria sitt förut frejdigt avgivna löfte att lösa arbetslöshetsproblemet , vilket i stället under årets lopp förvärrades .
  • I Ivar Johanssons » Uppsagd » skymtade arbetslöshetsproblemet .
  • jämsides med den vittgående » likriktningen » ifråga om regeringsutövning , förvaltning och partiväsen , som följd av vilken redan på högsommaren 1933 nationalsocialistiska partiet framstod som den enda politiska maktfaktorn - den 14 juli utfärdades förbud mot grundläggande av nya partier - insatte riksregeringen sina krafter på arbetslöshetsproblemet .


Ordanalys

Arbetslöshetsproblemet består av 22 bokstäver, varav sju vokaler och 15 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.