Arbetslöshetsfrågan

Så här används ordet Arbetslöshetsfrågan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Just då förelåg i riksdagen ett förslag från regeringshåll att hjälpa denna bank genom aktieteckning från statens sida , och det utspreds under hand , att socialdemokraterna möjligen skulle träda tillbaka från detta förslag vid följande dags votering , därest icke regeringsförslaget i arbetslöshetsfrågan nu godkändes .
  • När dessa frågor sedermera kommo under riksdagens behandling , väcktes från högerhåll betydelsefulla partimotioner i arbetslöshetsfrågan , vari vägar anvisades för avsevärda utgiftsminskningar utan eftersättande av arbetslöshetshjälpens effektivitet .
  • Till särskilda utskottet kom även högerns stora motion i arbetslöshetsfrågan .


Ordanalys

Arbetslöshetsfrågan består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.