Arbetslöshetsförsäkring

Så här används ordet Arbetslöshetsförsäkring i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a . möjliggjorde en socialreform , innefattande obligatorisk folkförsäkring , sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring .
  • På hösten framlades även proposition om ny sociallagstiftning , sammanfattad i fyra olika lagförslag : en lag om den sociala vården , en lag om olycksfallsförsäkring samt tvenne även föregående session föreslagna lagar om respektive folkförsäkring och om arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring .
  • Mot högerns yrkande genomfördes det numera 25-åriga förslaget om frivillig statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring ; staten- , årliga kostnader beräknades till 15 mill .


Ordanalys

  • Arbetslöshetsförsäkring med betydelsen arbetslöshets|försäkring med innebörden försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall om man blir arbetslös och arbetslösheten inte är självförvållad. Arbetslöshetsförsäkring tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetslöshets|försäkring är t.ex Arbetslöshetsförsäkringen.
  • Arbetslöshetsförsäkring med betydelsen arbetslös|het med innebörden det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället). Arbetslöshetsförsäkring tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetslös|het är t.ex Arbetslösheten.

Obestämd form
Bestämd form Arbetslöshetsförsäkringen
Bestämd form, plural

Arbetslöshetsförsäkring består av 23 bokstäver, varav sju vokaler och 16 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.