Arbetslöshet

Så här används ordet Arbetslöshet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Beträffande länder , som ej finnas representerade å diagram 11 kan framhållas , att Tysklands arbetslöshet företedde en mycket markerad nedgång , likaså Belgiens och Australiens .
  • Den kom i stället att , med bortseende från det ekonomiska lägets realiteter , fyllas av nästan hysteriska utbrott av harm över tidens nöd och hat mot dem , på vilka de våldsammaste folktalarna lade skulden till denna nöd , vilken för övrigt just då , påverkad av den allmänna ekonomiska krisen , gjorde sig bittert kännbar i form av hastigt växande arbetslöshet .
  • Beträffande lönemarknaden kommer 1924 säkerligen att framstå som ett märkesår i så måtto , att den fackliga arbetarrörelsen då gjorde en rad framgångsrika framstötar för att återerövra de lönepositioner , som den de närmast föregående åren måst vika ifrån under trycket av lågkonjunkturer och svår arbetslöshet .


Ordanalys

  • Arbetslöshet med betydelsen arbetslös|het med innebörden det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället). Arbetslöshet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetslös|het är t.ex Arbetslösheten.
  • Arbetslöshet med betydelsen arbetslös med innebörden som saknar arbete. Arbetslöshet tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på arbetslös är t.ex Arbetslöst, Arbetslösa.

Obestämd form
Bestämd form Arbetslösheten
Bestämd form, plural

Arbetslöshet består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.