Arbetslönerna

Så här används ordet Arbetslönerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det för arbetsmarknaden utmärkande under 1924 var dels en reducering av arbetslösheten till ungefär normal omfattning , dels en stark tendens till stegring av arbetslönerna .
  • Här ställer sig löneproblemet något annorlunda , enär det är priserna på världsmarknaden , som ytterst bestämma produktionskostnaderna och därmed även arbetslönerna .
  • 19 : 75 ( 5 : 25 ) o. s. v. Vid en jämförelse mellan arbetslönerna nu och före kriget måste emellertid hänsyn tagas till levnadskostnadernas förändringar .


Ordanalys

Arbetslönerna består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26612 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26612 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.