Arbetskraftsenheter

Så här används ordet Arbetskraftsenheter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vi kan ingalunda acceptera förslaget i dess nuvarande utformning alldenstund antalet ingående arbetskraftsenheter vida understiger den mängd enheter , som programmet tillåter , uppdelad i montagestationer respektive montageenheter och enär ej heller anses resultatet av kanalberäkningsprogrammet KD 60060 utgöra någon entydig indikation att den luft avsedd att försörja lokalen i vilken ovannämnda enheter vistas utgör i och för sig luft av den typ specificerad i 36:15131 såsom frånluft från dragskåp i laboratorier , kemiska tvättinrättningar , bakteriebemängda lokaler och dylikt ... Taidhgs uråldriga sånger , sagor , råd , poesi som pojken lyssnade till vinternatt efter vinternatt , år efter år , kunskaper som långsamt överförts , testats använts från generation till generation i tusentals år för att slutligen hamna i huvudet på en gänglig yngling ... till vilken nytta ?


Ordanalys

Arbetskraftsenheter består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26612 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26612 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.