Arbetskraft

Så här används ordet Arbetskraft i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utmärkande för branschen var svårigheten att erhålla yrkeskunnig arbetskraft , och övertidsarbete måste i stor utsträckning tillämpas .
  • Bristen på råvaror nödvändiggjorde stora ansträngningar att få fram nya sådana och bristen på arbetskraft - av konjunkturforskningsinstitutet beräknad till 1 mill .
  • Råvarubrist och brist på arbetskraft verkade hämmande , ävensom transportsvårigheter .


Ordanalys

  • Arbetskraft med betydelsen arbets|kraft med innebörden personal som kan utföra arbete. Arbetskraft tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|kraft är t.ex Arbetskraften.

Obestämd form
Bestämd form Arbetskraften
Bestämd form, plural

Arbetskraft består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.