Arbetskonflikt

Så här används ordet Arbetskonflikt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Men den kunde icke förhindra att denna hotande arbetskonflikt vid årsslutet kastade en djup skugga framför sig .
  • Sedan de order , som anhopats under 1923 års långa arbetskonflikt , effektuerats , gick produktionen i stort sett tillbaka .
  • Däremot var det klent beställt med textil- , varvs- och metallindustrierna , och den 1 november utbröt inom den tyska järnindustrien en arbetskonflikt , som omfattade 200,000 arbetare och som först i december månad kunde biläggas genom regeringens inskridande .


Ordanalys

  • Arbetskonflikt med betydelsen arbete med innebörden verksamhet, jobb. Arbetskonflikt tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbete är t.ex Arbetet, Arbeten, Arbetena.

Obestämd form Arbeten
Bestämd form Arbetet
Bestämd form, pluralArbetena

Arbetskonflikt består av fjorton bokstäver, varav fyra vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.