Arbetskläderna

Så här används ordet Arbetskläderna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • När kyrkan syntes för liten , dess makt inte ville förslå och dess ord inte ville fröa sig och gro , då gjorde man egna och enklare församlingar , dit man kunde gå i arbetskläderna och slass med Djävulen - där blommade tron med grova och blossande blommor , bondtäppornas ögonfröjd , då prästgårdens konstmässigt ansade lärdomsodling började synas främmande .
  • Man arbetade hela veckan så att kropparna värkte och musklerna knötos hårda , nävarna blevo stora , svullna och spruckna , de nersmorda arbetskläderna medförde överallt , var man gick och stod , den förvirrande , hetsande påminnelsen om arbetet .
  • Även till mig , den trögaste av jordens arbetare , ska du komma , lossa den slitna läderskon från min fot , rycka vispen och mjölkaret ur min hand , ta arbetskläderna av min kropp .


Ordanalys

Arbetskläderna består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.