Arbetshypotes

Så här används ordet Arbetshypotes i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den hans arbetshypotes representerande modellen kan beskrivas på följande sätt : Då en cell förbereder sig till delning , lägga sig kromosomerna , vilka på detta stadium av cellens liv äro trådformiga , två och två med långsidorna intill varandra .
  • Dess arbetshypotes var emellertid , att valutorna snart skulle bli åtminstone de facto stabiliserade , och när detta visade sig icke bli fallet , råkade arbetet i fullkomlig stockning .
  • Jag var medveten om att jag lät som en kälkborgare , men jag råkade ogilla själva hans arbetshypotes om att det i fortsättningen skulle vara min plikt att lära av honom och hans sak att undervisa mig .


Ordanalys

Arbetshypotes består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.