Arbetsgivarnas

Så här används ordet Arbetsgivarnas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Å andra sidan kunde man konstatera , att arbetarpartiet för första gången röstade för konungens apanage , att arbetarledarnas och arbetartidningarnas kritik av Norges sociala förhållanden väsentligt mildrades , att arbetskonflikterna i allmänhet fingo ett fredligt avgörande , vilket kanske dock även sammanhängde därmed , att ett principiellt huvudavtal under årets början ingåtts mellan arbetsgivarnas och fackföreningarnas landsorganisationer , samt att landsorganisationen återinträdde i Amsterdaminternationalen , vilket var ett kännbart bakslag för arbetarledaren Tranmæl , som 1920 ledde uttåget i samband med den inre norska uppgörelsen med de s. k. gammaIsocialisterna .
  • Det just då träffade bekanta Saltsjöbadsavtalet , enligt vilket arbetsgivarnas och arbetarnas centralorganisationer förbinda sig att i framtiden icke gripa till stridsåtgärder utan att först söka nå enighet genom fredliga förhandlingar , bestod med heder sitt eldprov , då det under första kvartalet gällde att avveckla de vid årsskiftet ännu ouppgjorda avtalstvisterna .
  • Samtidigt gjorde han sig även synnerlig möda att liksom den föregående talaren betona , hurusom de flesta lönestrider lösas fredligt , och att icke blott arbetarnas utan även arbetsgivarnas organisationer strävade efter att förebygga strid .


Ordanalys

  • Arbetsgivarnas med betydelsen arbets|givare med innebörden juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren. Arbetsgivarnas tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|givare är t.ex Arbetsgivaren, Arbetsgivare, Arbetsgivarna.

Obestämd form Arbetsgivare
Bestämd form Arbetsgivaren
Bestämd form, pluralArbetsgivarna

Arbetsgivarnas består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.