Arbetsgivarna

Så här används ordet Arbetsgivarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Fjärdedag jul utfärdade arbetsgivarna varsel för lockout att verkställas : den 7 januari vid verkstäderna och den 12 januari vid järnbruken .
  • Förklaringen till att dessa löneförhöjningar kunde genomdrivas torde främst vara att söka i den omständigheten , att arbetsgivarna i de företag , som arbeta för hemmamarknaden , i allmänhet av rädsla för arbetarmassornas bojkott av dess alster och av konkurrenshänsyn till kooperationen icke kunna bjuda samma motstånd som storindustriens arbetsgivareorganisationer .
  • Karakteristiskt härvid var den tydlighet , med vilken arbetsgivarna läto förstå , att deras intressen för samförståndssträvandena i allmänhet och konferensens i synnerhet främst bottnade i önskan om husfrid i det egna företaget .


Ordanalys

  • Arbetsgivarna med betydelsen arbets|givare med innebörden juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren. Arbetsgivarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|givare är t.ex Arbetsgivaren, Arbetsgivare, Arbetsgivarna.

Obestämd form Arbetsgivare
Bestämd form Arbetsgivaren
Bestämd form, pluralArbetsgivarna

Arbetsgivarna består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.