Arbetsgivaren

Så här används ordet Arbetsgivaren i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett hundratal arbetare , som av kommunistiska agitatorer förletts till en avtalsbrytande arbetsnedläggelse , instämdes av arbetsgivaren till domstolen .
  • Enligt dessa skola ackordsprisen för arbeten , som icke finnas upptagna i ackordstarifferna - de s. k. fria ackorden - fastställas av organisationerna och icke av den enskilde arbetsgivaren och hans arbetare .
  • Det nya avtalet gällde emellertid endast till årets slut och blev , som var att vänta , i sinom tid uppsagt av arbetsgivaren .


Ordanalys

  • Arbetsgivaren med betydelsen arbets|givare med innebörden juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren. Arbetsgivaren tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbets|givare är t.ex Arbetsgivaren, Arbetsgivare, Arbetsgivarna.

Obestämd form Arbetsgivare
Bestämd form Arbetsgivaren
Bestämd form, pluralArbetsgivarna

Arbetsgivaren består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.