Arbetsfreden

Så här används ordet Arbetsfreden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I båda fallen kunde dock nya avtal träffas utan att arbetsfreden äventyrades .
  • Då syftet med dessa överläggningar voro åtgärder , ägnade att varaktigt främja arbetsfreden , skulle konferensen således icke komma att taga befattning med de aktuella förhållandena inom de fack , där under hösten gällande kollektivavtal blivit uppsagda .
  • Vid sågverken fick däremot arbetsfreden köpas till dyrare pris och på arbetsgivarnas bekostnad .


Ordanalys

Arbetsfreden består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.