Arbetsformer

Så här används ordet Arbetsformer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En statens transportkommission med disponenten Elof Ericsson som ordförande tillsattes av kommunikationsministern för att upprätta förslag till transportväsendets organisation och arbetsformer för olika situationer o. s. v. Kommissionens uppdrag utvidgades senare på grund av de snabbt stegrade transportsvårigheterna , och den uppdelades på tre byråer , en för järnvägstransporter , en för inrikes sjötransporter och hamnfrågor samt en för motorfordonstrafiken .
  • Nya bestämmelser om riksdagens arbetsformer stadfäste principen om s. k. delad riksdag .
  • Konstitutionsutskottet upptog under höstriksdagen frågan om riksdagens arbetsformer och föreslog , att riksdagen skulle hos regeringen begära en skyndsam utredning , vilket också blev riksdagens beslut .


Ordanalys

Arbetsformer består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.