Arbetsförmåga

Så här används ordet Arbetsförmåga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vi kunna , yttrade kommerserådet B . Sohlman i ett minnestal över den bortgångne , alla vitsorda mångsidigheten av hans insikter inom hela det förvaltningsområde , han hade att behärska , hans stora arbetsförmåga , förebildliga opartiskhet och plikttrohet samt aldrig svikande intresse för sina många arbetsuppgifter .
  • Utan att på något sätt göra anspråk att kunna undantränga insulinbehandlingen , kan den i många fall skänka de sjuka ett gott nutritionstillstånd , normal eller nästan normal arbetsförmåga samt subjektivt välbefinnande .
  • Den frejdade forskaren bevarade in i det sista sin andliga spänstighet , sin ovanliga arbetsförmåga och sitt levande intresse för den vetenskapliga forskningen .


Ordanalys

  • Arbetsförmåga med betydelsen arbete med innebörden verksamhet, jobb. Arbetsförmåga tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbete är t.ex Arbetet, Arbeten, Arbetena.

Obestämd form Arbeten
Bestämd form Arbetet
Bestämd form, pluralArbetena

Arbetsförmåga består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.