Arbetsförhållanden

Så här används ordet Arbetsförhållanden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • September : Den ovan nämnda konflikten rörande vissa avlönings- och arbetsförhållanden vid Serafimerlasarettet och Karolinska sjukhuset bringas till en viss avslutning genom överenskommelse mellan Sveriges läkarförbund och Karolinska sjukhusets direktion .
  • I detta sammanhang torde böra omnämnas , att Svenska Amerikalinjen under hösten beställde ett systerfartyg till » Gripsholm » , vilket emellertid på grund av ekonomiska skäl och rådande arbetsförhållanden beklagligt nog ej kunnat byggas i hemlandet , varför beställningen gått till tyskt varv .
  • God väderlek och bättre arbetsförhållanden gynnade däremot torvtäkten under 1943 .


Ordanalys

Arbetsförhållanden består av 18 bokstäver, varav sex vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.